A digitális medicina, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság, illetve a sportorvoslás területeit érintő kutatás-fejlesztési programokban működik együtt a jövőben a Debreceni Egyetem és a GE Hungary Kft.

Az együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot 2017. június 29-én a írták alá a digitális iparvállalat és a felsőoktatási intézmény vezetői. Az együttműködés összhangban van a Debreceni Egyetem kiemelt fókuszterülete, az egészségipar kapcsán megfogalmazott intézményi célokkal, valamint a DE műszaki képzésének megújítására vonatkozó stratégiával is.

A vállalat az egyetem stratégiai partnereként a debreceni műszaki képzés megújítását koordináló testület (Műszaki-Informatikai Kabinet) munkájában is részt vesz.

A digitális egészségügyi innováció területén a Debreceni Egyetem országosan kimagasló klinikai jártasságára és szakértői bázisára, valamint a GE egészségügyi informatikai és adatfeldolgozási gyakorlatára alapozva kezdik meg a közös munkát.  A világ vezető digitális iparvállalatával kötendő megállapodás kiemelten foglalkozik a legmodernebb gyógyászati technológiákkal. Az együttműködés célja közös stratégia kidolgozása új műszaki és informatikai megoldások, valamint a digitális medicina magyarországi fejlesztési irányvonalai vonatkozásában, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és a virtuális/kiterjesztett valóság, illetve a sportorvoslás területeire.

A 125 éves GE az ipart alapjaiban átalakító, egymással összekapcsolt, rugalmasan reagálni képes, prediktív, szoftveralapú gépek és megoldások fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.

„Nemrégiben Budapesten nyitottuk meg hat globális digitális fejlesztési központunk egyikét. A Debreceni Egyetemmel kibővített együttműködésünk is az ország digitális stratégiáját tükrözi és tökéletesen illeszkedik a GE digitális átalakulási folyamatához. A továbbiakban a GE elsősorban azokra az iparágakra és termékekre kíván összpontosítani, amelyekben mind a gyártási folyamatok, mind pedig a termékek önmagukban is digitalizálhatók.” – mondta Ascsillán Endre, a GE Magyarország alelnöke.

"A Debreceni Egyetem az ipar 4.0 modellel összhangban műszaki képzésének megújítását meghatározó nagyvállalatokkal, így a GE-vel együttműködésben valósítja meg. Az automatizálás és a digitalizáció területén jelentkező ipari és munkaerőpiaci igények miatt az intézmény vezető testülete a napokban döntött az önálló villamosmérnöki intézet létrehozásáról. A most aláírt megállapodással a képzés- és kutatásfejlesztés elsősorban az elektronika, informatika, valamint orvosi informatika területén valósul meg." - mondta Szilvássy Zoltán rektor.